Bebeklerin uyuması için dua

editor 19 Aralık 2012 Bebeklerin uyuması için dua için yorumlar kapalı
Bebeklerin uyuması için dua

Bebeklerde uyku problemi anneleri en çok zorlayan konuların başında yer almaktadır. Yenidoğan bebeklerde uyku henüz gece ve gündüz ayrımı yapmadıkları için yeni anneleri çok daha fazla yormaktadır. Bebeklerin uyuması için dua edilmesi peygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV) Efendimize dayanmaktadır.

Hz. Muhammed (SAV) Efendimizin torunlarına dua ettiği ve bu dua sonrası torunlarının çok daha rahat uykuya daldıkları bilinmektedir. Gece uyumayan bebekler için dua etmek anneleri de psikolojik açıdan olumlu olarak etkileyecektir. Peygamber Efendimizin etmiş olduğu bebeklerin uyuması için dua şöyledir;

“Uizukuma Bi Kelimatillahi’t-Tammeti Min Kulli Şeytanin ve Hâmmetin ve Min Kulli Aynin Lâmmeh”

ANLAMI:”Allah sizi; şeytanların,zehirli mahlukların ve nazarı değen gözlerin şerrinden,eksiksiz kelamının yüzü suyu hürmetine korusun.”

Ayrıca uyumayan bebek için yapılacak bir başka etkili dua daha bilinmektedir. Bu dua Ayetel Kursi duasıdır. Ayetel Kursi duası ve anlamı ise şöyle;

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Ayetel Kursi Anlamı (Meali):

Allah… O’ndan başka İlah yoktur. Diridir, Kaimdir. O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmaksızın O’nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O’nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O’na güç gelmez. O, pek Yücedir, pek büyüktür.